ታላቅ የአስተዋፆና የራት ምሽት : የጎንደር ሕብረት (ጎሕ) የተመሰረተበትን ዓላማ ዕውን ለማድረግ በዲሲ ቻፕተር የተዘጋጀ

0
37

4